Upcoming tournaments

Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai, Zhuhai, CHN
Finals
30.10-05.11.2018